The recommendations of Kwiatkowska, Janina - Sklep spo¿ywczo-przemys³owy are displayed here.