The recommendations of Konstalbud. Produkcja wyrobów metalowych i wk³adów kominkowych are displayed here.