The recommendations of Konserwacja Dzie³ Sztuki R. Górczewski are displayed here.