The recommendations of Ko³o Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Pyrzycach are displayed here.