The recommendations of Klepuszewski K. Art. spo¿ywczo - przemys³owe are displayed here.