The recommendations of Jod³owski, Ryszard - Sklep spo¿ywczo-przemys³owy are displayed here.