The recommendations of ISPL w zakresie Neurologii Ogólnej i Dzieciêcej are displayed here.