The recommendations of Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego are displayed here.