The recommendations of Demax Sp. z o.o. Wiercenia geologiczne, studnie g³êbinowe, odwierty pod pompy ciep³a are displayed here.