The recommendations of Arkadiusz Afeltowicz Handel Art.Przemys³owymi i Akcesoriami Telefonicznymi are displayed here.