Her viser vi, såfremt oprettet, anbefalinger fra Niepubliczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce"¯AK".