Ausgedruckt von http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100004/szczecinek/transporte

Transporte - Szczecinek

Einträge der Branche Transporte im Ort Szczecinek

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Transporte aus dem Ort Szczecinek.

123 Einträge gefunden - Einträge im Stadtplan anzeigen

1 - 26 / 123
1
2
3
4
5
ul. £ukasiewicza
78-400 Szczecinek
Tel.: +48 94 374 85 18+48 94 374 85 18
Fax: +48 94 374 85 18
ul. Ko³obrzeska 14D/6
78-400 Szczecinek
Tel.: 504 072 720504 072 720


Weitere Treffer aus der Region Zachodniopomorskie

ul. Dolomitów 2
71-784 Szczecin - Warszewo
Tel.: 601 700 221601 700 221
Fax: 091 812 65 85
ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 0-91 46 24 494+48 0-91 46 24 494
Fax: +48 0-91 43 18 369

ul. Rosponda 18
71-793 Szczecin - Warszewo
Tel.: +48 91 812 75 04+48 91 812 75 04
Fax: +48 91 812 75 03
ul. Zwierzyniecka 2
70-794 Szczecin - Kijewo
Tel.: 91 464 77 0891 464 77 08


ul. Aleja Monte Cassino 6
75-412 Koszalin
Tel.: +48 94 346 04 11+48 94 346 04 11
Fax: +48 94 341 06 67

ul. Rugiañska 17
71-653 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tel.: 091 431 6872,0501 423 394091 431 6872,0501 423 394
Fax: 091 431 68 73
ul. D¹browskiego 21
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 600 229 816+48 600 229 816


ul. Kwiatowa 1d
71-045 Szczecin - Gumieñce
Tel.: + 48 91 483 23 44+ 48 91 483 23 44
Fax: + 48 91 483 42 12
ul. Po³udniowa 25
71-001 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 091-486 98 88/668833143091-486 98 88/668833143
Fax: 091 48 32 502

Weitere Treffer aus der Region Zachodniopomorskie

ul. Ma³a Odrzañska 19
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 432 92 73+48 91 432 92 73

ul. Energetyków 3/4
70-656 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 91 814 33 63+48 91 814 33 63
Fax: +48 91 462 38 80

ul. Po³udniowa 25
71-001 Szczecin - Gumieñce
Tel.: +48 91 483 25 02+48 91 483 25 02

ul. Struga 78
70-784 Szczecin - S³oneczne
Tel.: 091 464 21 21091 464 21 21
Fax: 091 464 21 31

ul. Energetyków 3/4
70-656 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: + 48 91 462 42 92+ 48 91 462 42 92
Fax: + 48 91 462 36 17
ul. Parkowa 33/29
71-634 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tel.: 504 072 720504 072 720


ul. Zwierzyniecka 2
70-794 Szczecin - Kijewo
Tel.: 091 464 77 08091 464 77 08
Fax: 091 464 77 09

ul. Heyki 23
70-631 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: 664-467-996664-467-996

Œwierzno 60/2
72-405 Œwierzno
Tel.: 0 605 951 1960 605 951 196
Fax: 091 383 26 65

Ul. Niepodleg³oœci 13
74-106 ¯elis³awiec
Tel.: 509 793 863509 793 863
Fax: 091 40 41 888

ul. Jagoszewskiego 1m2
75-447 Koszalin
Tel.: 513-138-458513-138-458

ul. Gdañska 20H
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: 091 43 07 040091 43 07 040
Fax: 091 43 07 040

1 - 26 / 123
1
2
3
4
5